Hvad er en CFD-simulering?

CFD står for Computational Fluid Dynamics og kan benyttes på en række områder. CFD-simuleringen kan helt konkret beskæftige sig med strømning af væske og gasser i forbindelse med at forudsige, hvordan en recirkulation af luft i lungerne foregår eller evaluere et flys ydeevne.

Hvordan laver man en succesfuld CFD-simulering?

For at kunne opstille en succesfuld CFD-simulering er det essentielt at have besluttet på forhånd, hvad det ønskede resultat skal være, hvorefter man i simulering kan stile efter dette.

Af det følgende fremgår processen i, hvordan man laver en succesfuld CFD-simulering trin for trin:

  1. Definer målet
  2. Forbered geometri og grænsebetingelserne
  3. Mesh
  4. Simuler
  5. Databehandling og visualiser

Ved at komme gennem disse 5 trin i forbindelse med sin CFD-simulering, sikrer du, at ender med en konklusion, du kan tage til efterretning og herved overveje, om du er tilfreds med din pågældende simulering alt efter hvilket mål, du havde defineret indledningsvist.